Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
4 views • November 26, 2022

日本队更衣室震惊世界,「自救能力弱」让全网翻车,乌鲁木齐社会面清零,封城逃生小帖士,政府只能错下去了,此生不悔入华夏吗(小木谈天第304期 20221126)

小木談天
小木談天
#自救能力弱#社会面清零#此生不悔入华夏 #日本队更衣室 震惊世界,「自救能力弱」让全网翻车,#乌鲁木齐 社会面清零,#封城逃生 小帖士,政府#只能错下去了,此生不悔入华夏吗(#小木谈天 第304期 20221126) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 電報公告群:https://t.me/xiaomupublic (發佈視頻,日常動態) 🔥贊助鼓勵小木:https://donate.xiaomutalk.com 小木邮箱:xiaomu.talk@gmail.com **片尾曲:Old West Ident (Envato下載)
Show All
Comment 0