เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3 views • November 29, 2022

Comparison: How Many Eagles To Lift ____?

Infinite Comparison
Eagles are the only birds capable of carrying heavy weights with ease and tremendous speed because of their strong wings and size. We have all heard stories and watched videos of how eagles can swoop in and grab their prey into the air in a flash, and it can be really scary because of how powerful they are. This has gotten many people asking: how much weight can an eagle carry? More interestingly, how many eagles does it take to lift yourself or your house? Let's find out in this comparison video. DISCLAIMER: This probability/comparison is based on public data, surveys, public comments & discussions and approximate estimations that might be subjected to some degree of error. Subscribe to Infinite Comparison for more Probability Comparison/Comparison videos. Icons: www.flaticon.com Sources: hastebin.com/raw/adobokovof
Show All
Comment 0