Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
48 views • May 16, 2022

【#新視角聽新聞】前美商務部次長凱普蘭指出,由於外界針對美國如何處理對華關稅豁免,是否保持對華關稅有效性的辯論加劇,這是一個日益緊迫的問題。 | #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道 #香港大紀元新聞頻道 #新視角聽新聞

前美國商務部負責國際貿易的次長凱普蘭(Gilbert B. Kaplan)5月14日在《國會山報》刊文指出,拜登總統在上任近一年半後,需要敲定一項對中國貿易政策,由於外界針對美國如何處理豁免中國關稅,是否保持現行中國關稅有效性的辯論加劇,這已經成為一個日益緊迫的問題。
Comment 0