Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
15 views • August 5, 2022

黑龍江獄警曝光監獄疫情隔離狀況

最近,黑龍江省的一名監獄獄警披露,為了嚴防疫情,自己工作的監獄三年來一直採取超負荷的「三班隔離三班倒」模式,讓許多獄警承受不住,紛紛希望調離。
Comment 0