Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
123 views • August 11, 2020

Speech of Irwin Cotler, Former Canadian Minister of Justice, at Falun Gong Solidarity Rally on July 20, 2020

ntdtvcanada
Speech of Irwin Cotler, Former Canadian Minister of Justice, at Falun Gong Solidarity Rally on July 20, 2020
Comment 0