Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
54 views • August 23, 2022

奇怪!俄羅斯官媒撇清和杜金的關係:說他「在克里姆林宮中並沒有什麼影響力」;一名「烏克蘭女子」被指控應該為此負責| 秦鵬政經觀察 2022.08.22

#秦鵬 #俄羅斯 #杜金 俄羅斯官媒今天離奇撇清和「普京的大腦」杜金的關係,稱杜金「在克里姆林宮中並沒有什麼影響力」。 杜金的女兒、杜金娜「」車禍疑點重重,最新消息是俄羅斯情報部門稱一名「烏克蘭女子」應該為此負責。 ---------------------- ⭕️ 支持我們,請捐助【秦鵬觀察】🙏 :https://donorbox.org/qinpeng (不通過YouTube的捐款方式:可以选择信用卡,可以Paypal) ⭕️ 歡迎訂閱 + 按小鈴鐺 🔔:https://www.youtube.com/channel/UCwX6rw_QzJbFzvr1CzivxIg?sub_confirmation=1 (小鈴鐺記得開起“全部”通知) ⭕️ 合作邀約 & 爆料反饋: Qinpeng513@gmail.com ----------------------- 💎 加入電報Telegram:https://t.me/qinpengchannel 💎關注秦鵬推特:https://twitter.com/shijianxingzou -------------------------- Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 @: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com ------------------------------------------------- © All Rights Reserved 奇怪!俄羅斯官媒撇清和杜金的關係:說他「在克里姆林宮中並沒有什麼影響力」;一名「烏克蘭女子」被指控應該為此負責| 秦鵬政經觀察 2022.08.22
Show All
Comment 0