เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
446 views • August 17, 2021

Shen Yun a ‘Message of Faith,’ Says Utah Family of Six

NTD News
NTD News
A family of six attended a Shen Yun performance in Salt Lake City. It was the first time for the couple, their two sons, and their daughters-in-law to see the performance. They were in Iceland the day before and missed their flight. They managed to catch a later one and made it on time to the performance. “When I first sat down, I actually got a little emotional watching it,” said Shannon Mangum, an artist. “I got a little teary-eyed because just the amount of talent and the precision of the dance and all of the costumes, the colors, the expressions on the faces, the story being told, it was amazing.” “There’s nothing like it on Earth. It’s an incredible experience,” said Samuel. “I wouldn’t miss it. I’d definitely come back next year.”
Show All
Comment 0