Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
21 views • May 1, 2021

【新視角聽新聞】(粵語)中南海氣氛異常,王岐山、溫家寶話中有話。

中共二十大前夕,中南海政局愈發詭異。日前,中共前總理溫家寶在「澳門導報」發表憶母長文,以及中共國家副主席王岐山在博鰲亞洲論壇上的講話,都被認為話中有話,並被解讀為中共政局氣氛異常的表現。 發佈日期:2021年5月2日 責任編輯:Rb
Show All
Comment 0