Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
22 views • April 17, 2021

阿里巴巴遭罰182億人民幣 透露出什麼訊號⁉【中國新聞】| 台灣大紀元時報

台灣大紀元時報
遭到巨額罰款後,阿里巴巴卻表示對這項開罰「心懷感恩」🧐 阿里有了和雲計算、AI等等世界領先的能力,卻不見容於中國😥 相關文章👉🏻 bit.ly/3e7KEFA 【中國新聞播放清單】https://www.youtube.com/watch?v=QnE6k96T4Ek&list=PLcxLRAmEBs2ixNbYRqO6rsZZHi7F0Ke4J = = = = = = = = = = = = = 📰大紀元訂報 https://bit.ly/30v4vsV 🎯訂閱台灣大紀元Youtube頻道 http://bit.ly/2naeZwM 🎯加入大紀元Telegram頻道 https://t.me/epochtimestw 🎯跟隨大紀元Twitter https://bit.ly/3aInjXH 🎯加入大紀元時報LINE好友 https://lin.ee/rY4zX7e 📱下載大紀元時報APP https://bit.ly/2xNZWyv 🔔大紀元時報台灣 FB https://bit.ly/3bDKS54 🔔大紀元全球 FB https://bit.ly/2KKz9Gd 🌎大紀元全球頭條 http://bit.ly/2VNNrMM 🌐大紀元全球新聞網 https://bit.ly/353iIhr 🌐大紀元台灣網 https://bit.ly/2S7fwMj ✨利益台灣 http://bit.ly/2TBT53D 💪支持我們 https://bit.ly/353GEBf 台灣大紀元時報
Show All
Comment 0