เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
22 views • 1 hours ago

監視カメラ5億台とDNAデータベースであなたの全てが把握される【禁聞】

ニューヨーク・タイムズの調査チームが発表した報告書によって、中国が現在、世界最大規模の個人データ収集活動を行っていることが示されました。これらのデータには顔認証、スマートフォンの追跡、DNA情報の収集などが含まれるほか、全面的な照合分析が行われて各個人の身元や社会的身分などが最大限に網羅されており、その目的は独裁統治の維持にあるとしています。
Comment 0