Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/12195
219 views • December 1, 2022

Disney CEO on LGBT: Company Must Keep Values Like Inclusion, Acceptance

NTD News
NTD News
Disney CEO Bob Iger says he won't change the company's values like inclusion, acceptance, and more, when asked about Florida's so-called "don't say gay" bill. Florida Governor Ron DeSantis responds, indicating he doesn't really care about Disney's stance.
Show All
Comment 0