Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
788 views • January 7, 2022

살다살다 이런 만두는 처음봅니다! 엄청난 내공의 달인이 만드는 대충만두 Roughly made Dumplings - Korean street food

FoodyTrip
FoodyTrip
😋 수제만두 달인이 만드는 대충만두 / 만나만두, 서울 연신내 불광동 Unique Handmade Dumplings (Mandu) / Korean street food 💰 Price : KRW 4,000 (USD 3.32) 📌 Location http://naver.me/5MUC0BZV https://goo.gl/maps/AzcHuDs593vET1Eh6 💌 무료촬영요청 및 제보 Contact FoodyTrip : goodymob@naver.com ✅ 본 영상은 직접 촬영요청을 드리고 섭외하여 촬영한 것이며, 유료광고를 포함하고 있지 않습니다. This video does not contain advertisements.
Show All
Comment 0