Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,164 views • November 30, 2021

빵 이름이 킹콩브레드?! 견과류 폭탄! 빵지순례 핫플의 시그니처 메뉴 Unique & Delicious King Kong Bread - Korean street food

FoodyTrip
FoodyTrip
😋 견과류 듬뿍! 킹콩 브레드 / 파주 베이커리 카페, 버터킹빵공장 Lots of nuts! Unique & Delicious King Kong Bread / Butter King Bread Factory, Bakery Cafe 💰 가격 Price : KRW 6,000 (USD 5.03) 📌 위치 Location : http://naver.me/xjeLNH6w https://goo.gl/maps/5QBjq4NLZxjAJ2u49 💌 무료촬영요청 및 제보 Contact FoodyTrip : goodymob@naver.com ✅ 본 영상은 직접 촬영요청을 드리고 섭외하여 촬영한 것이며, 유료광고를 포함하고 있지 않습니다. This video does not contain paid advertisements.
Show All
Comment 0