ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
578 views • August 11, 2022

〈吹替版〉中国で新型ニパウイルス 動物から人へ

コロナ禍を引き起こした中共ウイルスにより、中国の一部の都市が未だに封鎖されている中、新たなウイルスが中国国内で発見されました。 中国メディアの報道によると、中国の2つの省で少なくとも35人が感染しているとのことです。この新型ウイルスは「狼牙(ランヤ)ヘニパウイルス」と名付けられています。
Comment 0