Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
50 views • June 5, 2022

【1.1 最新進展】特朗普放料:中共賞金攻擊美軍。中歐協議 拜登很生氣。主流媒體和中共交易多。_ #石山視點 (1080p)

【1.1 最新進展】特朗普放料:中共賞金攻擊美軍。中歐協議 拜登很生氣。主流媒體和中共交易多。| #石山視點 大家可以到以下連結訂閱我們Patreon:https://www.patreon.com/posts/45665718 (選擇「撐瑞秋」、「撐石山」、「勁撐瑞秋」、「勁撐石山」都可以看到我們的節目) Patreon訂閱教學影片:https://youtu.be/Xj71HbjO570 如果大家支持我們頻道,增加我們影響力及製作更多高質素節目,可以幫助我們: ✅讚好、留言及分享 ✅首播Live Chat時直接打賞 ✅成為我們的Patron: https://www.patreon.com/epochtimeshk 歡迎訂閱石山的國語頻道【石山角度】💌 https://www.youtube.com/channel/UC_x4TYTL7Ibhs0JPuHVQY1A?sub_confirmation=1 --------------------------------------------------------------------------- 聲明:主持人及嘉賓訪問均屬個人意見,並不代表本台立場。
Show All
Comment 0