เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
40 views • June 3, 2023

클론 과학자 화이트 햇 스페셜포스에게 사살되었다.

믿음자유
믿음자유
클론 과학자 화이트 햇 스페셜포스에게 사살되었다. 클론 과학자는 딥스테이트가 자신을 체포하기 위해 보낸 자들인 줄 알고 자폭하려다가 사살되었다.
Comment 0