เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
45 views • July 12, 2021

【横河観点】全米の保護者が訴訟、批判的人種理論の内実。批判的人種理論とマルクス主義理論は、手段と目標が同じ。保護者は165の団体を作って対抗。

米国最大の教員組合である全米教育協会は、学校で批判的人種理論(Critical Race Theory)と1619プロジェクトの推進に関する決議を採択し、伝統の教育への復帰を求めた保護者への返答としました。米国の批判的人種理論は、マルクスの階級闘争理論のバリエーションです。
Comment 0