Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
475 views • July 1, 2021

黨慶前夜,北京下冰雹,河南6月飛雪;中共山東號航母出現大片黑痕;黨慶獻禮片,剽竊印度戰機鏡頭;蔡霞:美國應爲中共瓦解做準備;七一前香港爆逃難潮【#全球新聞】|#新唐人電視台

新唐人電視台
#全球新聞 #北京冰雹 #山東號航母 黨慶前夜 北京下冰雹 河南6月飛雪; 中共山東號航母出現大片黑痕; 黨慶獻禮片 剽竊印度戰機鏡頭; 蔡霞:美囯應爲中共瓦解做準備; 七一前香港爆逃難潮。 - ‣‣ 訂閱 Youmaker►https://www.youmaker.com/c/NTD_CN ‣‣ 訂閱 YouTube ►https://www.youtube.com/user/NTDCHINESE/featured?sub_confirmation=1 ‣‣ 捐款 ► https://donation.ntdtv.com/ ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ►https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989 ‣‣ 留下郵件►https://newsletter.youmaker.com/?channel=ntdtv ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 關注Youmaker 電報👉 https://t.me/YoumakerCHN 購買大紀元紀念品: https://teespring.com/stores/the-epoch-times 防疫產品推薦: https://www.youlucky.com/survival-goods © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0