เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
26 views • March 28, 2020

What do you need help with?

PAScribe
PAScribe
I will find a regular time during the day on Instagram to set up a question and answer session for calligraphy just as I have set 5pm GMT as my Guided Meditation time. I hope those of you who joined the Calligraphy Live found it interesting, informative and helpful. And those of you who joined the Meditation Live were touched by it, and it helped you to feel more at peace and more connected with yourself. If there is anything you want me to cover in either Lives please do let me know. Keep well, stay safe, stay home. #copperplate #pascribecopperplate #copperplatescript #4foldsymmetry #angularconfinement #accurateparallelograms #understanding #meditation #guidedmeditation #deepbreathing #peaceful #calming #heartcommunication
Show All
Comment 0