Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
30 views • June 10, 2021

調查記者新書揭露中共洗錢、走私滲透加拿大

加拿大調查記者庫柏(Sam Cooper)的新書「有意無視:毒品走私販、商業大亨和中共特務如何聯手滲透西方」(Wilful Blindness: How a Network of Narcos, Tycoons and CCP Agents Infiltrated the West)披露,中共權貴在加拿大通過賭場洗錢、資本滲透,已經威脅到加拿大的主權和安全。 加拿大調查記者庫柏(Sam Cooper):「這本書所揭露的是,我發現,每晚帶著成袋的20元面值,高達120萬加元現金和賭場大鱷一起進賭場的那些人,這些人就是和溫哥華中領館高層互動的人,也是和加拿大政客互動的那些人,有照片為證,這說明這是統戰行動,我持續跟踪,沒有放棄。」 庫柏發現,中共的紅色資金不僅通過賭場洗錢,洗錢資金還被用來炒高溫哥華的房價及進行毒品走私,影響加拿大政界人士,而當地執法官員卻在政治人物施壓下束手無策。 庫柏10年的調查發現,這是已經進行了30年的中共權貴對加拿大的滲透活動。 「我想告訴讀者的是,這不光是關於毒品氾濫,房價危機,這真的是關於民主,這些賭場洗錢、貿易洗錢,一帶一路項目,全都是互相交織著的,聯繫到這樣一個系統上,外國政府、政治家們、商界領袖們、學者們、官員們都是被這些賭場洗錢角色滲透的目標。」 在新書發表會上,為庫柏新書寫前言的前加國駐中外交官伯頓(Charles Burton)表示,中共政府的遊說者已經深入到加拿大的各個領域。 「渥太華、、溫哥華和加拿大其它的大城市都有強大的親共說客們,大多數是退休的政客們,在各種和中國相關的委員會供職,包括從中共那裡獲益的企業和律師行。」 這些人直接或間接獲得中共的好處,從而施壓加拿大政府勿推出『外國影響力透明法』等可能影響中共利益的政策。=============================== 📣爆料(告訴我們你的發現): 📨 郵箱:west@ntdtv.ca 緊密追踪: 🌐 新唐人電視台: t.ly/U68D 🌐 香港大紀元新唐人聯合新聞頻道: t.ly/xpRo 🌐 新唐人亞太電視台: t.ly/6mmB
Show All
Comment 0