ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
245 views • April 11, 2021

An Architect's Own Home Was Designed & Built to Passive House Principles - An Architect’s Home ep12

The Design Emotive
The principles of Passive House are fairly simple but make a huge impact, and it's to make sure the home is airtight, plenty of insulation, high-performing windows, and eliminates thermal bridging. Melbourne architect, Daniel Wolkenberg of Polystudio, ensured his home followed these principles, as well as having low-maintenance external materials, good orientation, and a drought-tolerant native/edible landscape. His own home has also been designed to suit his family, and how it may adapt as the family grows. The ground floor is open and can accommodate visitors and evening homework, while upstairs are the more private space, a second living room, and dedicated study. Just for clarification, we do not call this a Passive House, rather it's a home that has been built to Passive House principles, as it has not been through the certification process. I know the video a bit light on visuals, I originally filmed the home back in 2019 for a private job, so be sure to check out the article for floor plans and photographs; https://www.thedesignemotive.com/episodes/an-architects-home/daniel-wolkenberg Check out our merch store and pick up something to help support the channel; https://the-design-emotive-store.creator-spring.com/ See more of polystudio Website - https://polystudio.com.au/ Website - https://www.instagram.com/polystudioarchitecture/ Join the mailing list to have episodes delivered straight to your inbox every fortnight; https://www.thedesignemotive.com/mailing-list For More from The Design Emotive Website - https://www.thedesignemotive.com Instagram - https://www.instagram.com/thedesignemotive Pinterest - https://www.pinterest.com/thedesignemotive Facebook - https://www.facebook.com/thedesignemotive Twitter - https://www.twitter.com/antrichardson_ Mailing list - https://www.thedesignemotive.com/mailing-list Patreon - https://www.patreon.com/thedesignemotive Merchandise - https://the-design-emotive-store.creator-spring.com/ For business inquires, advertising, sponsorship, etc, visit https://www.thedesignemotive.com/advertise and fill out the form. If you're an Australian architecture practice and have a home we can film, get in touch; https://thedesignemotive.com/submissions _________________________________ Produced by The Design Emotive Directed by Anthony Richardson Camera Operated by Anthony Richardson Edited by Anthony Richardson Music from YouTube Audio Library _________________________________ #AnArchitectsHome #AustralianHomes #HouseTour _________________________________
Show All
Comment 0