Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
95 views • August 1, 2021

FDA, 리제네론 코로나19 치료제 고위험환경 사용승인 - 강제퇴거 유예조치 종료 - 8월 중순 이벤트

참믿음자유
FDA, 리제네론 코로나19 치료제 고위험환경 사용승인 - 강제퇴거 유예조치 종료 - 8월 중순 이벤트
Comment 0