Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
18 views • March 28, 2022

孔繁毅:不認同本港染疫死亡率高 實際感染人數或超400萬

第五波疫情錄得逾七千宗死亡個案,港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅不認同本港死亡率高,若以實際感染人數來計算,死亡率僅略高於流感。
Comment 0