Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
16 views • May 1, 2021

讀留言,聊評論,蛋殼爆雷跟美國疫情有半毛錢關係?自由和民主無絕對,但都有一個及格線,聊評論01 | 說真話的徐某人

说真话的徐某人
讀留言,聊評論,蛋殼爆雷跟美國疫情有半毛錢關係?自由和民主無絕對,但都有一個及格線,感謝這一個月以來大家的支持。 這裡是一個專注社會議題,挖掘事實真相的自媒體頻道。坐標米蘭,致力於呈現歐洲與旅歐華人的方方面面。歡迎訂閱:https://tinyurl.com/y3p6zy8r 電報群(進群先看群規):https://t.me/partyofmrxu 若鏈接失效請在TG搜索:徐某人的茶話會 Discord:https://discord.gg/BCYYehETVk 推特:說真話的徐某人,@xumouren_yt Youmaker: https://www.youmaker.com/c/Al76y446BVY0 Odysee:https://tinyurl.com/y7ndw7bn 2047論壇:https://2047.name/u/6568 聯繫郵箱:xumouren@libero.it #蛋殼公寓 #中國 #爆雷 #武漢肺炎 #小粉紅 #五毛
Show All
Comment 0