เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
6 views • October 5, 2022

紐森簽署通過 中國黃曆新年確定為加州節日|今日加州

紐森簽署通過 中國黃曆新年確定為加州節日 經過加州州長紐森簽署批准後,中國的黃曆新年,正式成為加州的法定節日。州府僱員也因此能擁有帶薪休假。帶您了解。 近日,紐森簽署批准了法案AB 2596,正式將中國黃曆新年,訂為加州的法定節日。因此,在黃曆新年當天,加州州府僱員可以享有八個小時的假期。 每年的黃曆新年,通常都是在接近一月底或二月初的時候。紐森簽署這項法案,被視為是認同亞裔美國人為加州帶來的文化意義,並歡迎所有加州人一同慶祝新年。 紐森還簽署了AB 1655法案,將6月19日訂為非裔美國人奴隸被解放的紀念節日。 另外,已經獲得批准的法案AB 1801,將4月24日訂為種族滅絕紀念日,並允許公立學校和社區學院停課來紀念這個節日。 #黃曆新年 #過新年 #美國過年 #過年帶薪假 #大年初一帶薪假 #加州州府僱員 #政府員工 #亞裔美國人 #亞裔文化 #非裔Juneteenth #種族滅絕紀念日 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0