Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/12038
9,915 views • September 19, 2022

Joshua Philipp: US Government's Patent Application for Luciferase Fusion Proteins Should Sound Alarm Bells

NTD News
NTD News
NTD spoke with Crossroads host Joshua Philipp about a patent filed by the U.S. government for fusion proteins containing luciferase, which could be used to track people's vaccination status. Philipp said it sound alarm bells for everybody.
Comment 1