Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/12212
38 views • September 30, 2022

Wambach Divests From Favre-Backed Drug Company in Welfare Fraud Case

NTD News
NTD News
Former soccer star Abby Wambach has divested herself from a drug Bret Favre-backed drug company that's at the center of a welfare fraud case.
Comment 0