Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
610 views • May 11, 2022

🔥重磅!白宮文件對華政策史上大轉向;中國人慘遭清零新招;中共說法百姓不買賬,歷史上的血色天空;涉中共千人計劃 她被判14年監禁;“帝吧”台灣管理員獲刑;哈佛招生歧視亞裔共和黨聲援 【阿波羅網TL】

⏰ 00:00 摘要 ⏰ 01:07 中國人慘遭荒謬絕倫的清零新招:入戶抄家! ⏰ 02:55 重磅 美國囯務院更新文件 刪除“台灣是中國一部分”納六項保證 ⏰ 04:21 長期為中共服務 “帝吧”台灣管理員獲刑 ⏰ 05:39 牽涉中國“千人計劃” 她在美囯被判14年監禁 ⏰ 06:39 哈佛、北卡招生歧視亞裔 82名共和黨議員聲援 ⏰ 07:27 舟山一條漁船染出血紅天空?可重新再來一次?歷史上的血色天空 ⏰ 10:50 曾在文體界紅極一時 他們如何走入法輪大法的修煉 ⏰ 13:02 結束語 訂閱副频道:https://www.youtube.com/channel/UCUvyZm6pukKtQ6ozfMZhM-Q 訂閱主频道連結: https://www.youtube.com/user/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾之外):https://donorbox.org/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾):https://p.ecpay.com.tw/11B19D7 加入會員連結 : https://www.youtube.com/user/aboluowang/join 阿波羅網爆料信箱:aboluobl@gmail.com 您可以在右下角按訂閱並打開小鈴鐺🔔,就能收到最新最快的節目訊息! #美台關係 #血色天空 #清零 #中共千人計劃 #帝吧 #哈佛招生歧視亞裔 #共和黨#阿波羅 #阿波羅網 歡迎大家加入阿波羅網電報頻道:https://t.me/aboluowang Twitter推特:https://twitter.com/aboluowang Facebook臉書:https://www.facebook.com/aboluowang/
Show All
Comment 0