เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
155 views • March 30, 2022

Shen Yun Shows a More Comprehensive China, Says Former Assistant Secretary of State

NTD News
NTD News
Shen Yun Performing Arts returned to Honolulu, Hawaii, after two years. Audience members greeted their return with a full house and enthusiastic applause. The performers reciprocated their mahalo with two curtain calls. “It’s a really great performance both as a piece of art and also a piece of culture,” said Colin Schneider, senior director of kWh Analytics. “Just the level of excellence I think is really impressive and really attracts people to something like this,” said his wife, Annie Schneider, CEO of Startup Major. “It was exhilarating, the choreography was on, and the costumes were just amazing,” said Christopher Hilacion, owner of WikiWiki Express Delivery. “It's nice to be able to capture the spiritual aspects of Chinese culture as well,” said David Stilwell, former assistant secretary of state for the Bureau of East Asian and Pacific Affairs.
Show All
Comment 0