Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2,181 views • June 2, 2022

精彩片段》🔥中共血債何止六四!習近平為何在釣魚台國賓館見李家超?|桑普|@新聞大破解

新聞大破解
新聞大破解
香港被禁止公開悼念六四、連教會彌撒都取消,國際特赦組織與多國合作,至少20多個城市接力六四悼念,台灣台北將成為悼念六四的主場嗎? 📍觀看完整影片 https://bit.ly/3NMhLz5 ##悼念六四 #釣魚台國賓館 #新聞大破解 #六四 #全球多城悼念六四 #究責中共 #李家超 #吳嘉隆 #桑普 ------ 【推薦】🔥美國將用任務導向 讓日韓慢慢搓在一起?專家如何看民主黨「灑大網」政策慣性?中共未來國力.經濟力會大減?小心中共針對印太同盟各個擊破! 👉 https://bit.ly/3PItxwe 【推薦】🔥俄烏背景下 拜登在台海問題上表態!烏克蘭戰爭 美國不出兵 現在願意動用軍事保衛台灣!拜登根本圍繞台灣組建印太抗共包圍網?台灣人必須要先自救! 👉 https://bit.ly/3LQXF5f 【推薦】🔥罕見!中共要求退休高幹「不得妄議中央」!習降李升?元老將集合反擊?若俄國慘輸 中共可能「瓜分掠奪俄羅斯」?美國左派對馬斯克的攻擊將升級? 👉 https://bit.ly/3MxauD2 ------ ※以上來賓言論不代表本台立場 ⚡社交媒體持續加劇審查、封鎖、降觸及,請大家盡快註冊訂閱以下相關平台,持續接收 #新唐人亞太台 最新最真實的報導💪💪💪 📍 APP ➡️ https://bit.ly/3tlw5Hs 📍 Youtube ➡️ https://bit.ly/2DRsZUH 📍 Youmaker ➡️ https://bit.ly/3ePXXvo (按「Follow」) 📍 SafeChat ➡️ http://bit.ly/35wXUjD (訂閱+按小鈴鐺) 📍 Podcast ➡️ https://bit.ly/2ZJfopH 📍 官網 ➡️ https://www.ntdtv.com.tw 📍 LBRY ➡️ http://bit.ly/3npw2UL 📍 MeWe ➡️ http://bit.ly/2KIor6G  📍 Telegram ➡️ https://t.me/ntdaptv 📍 LINE社群 ➡️ https://bit.ly/37PvMZp 📍 FB ➡️ http://bit.ly/2ITZwJp ================================= ⭐️每週三、五 晚上10點更新影片(台灣時間) 🎯 歡迎訂閱+開啟小鈴鐺 ➡️ https://bit.ly/33vKaoi 社會情勢快速變遷,訊息真假難辨,新唐人邀請專家來賓破解新聞,讓觀眾快速釐清趨勢動向,掌握國際高度,洞悉真相!
Show All
Comment 0