เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
114 views • April 1, 2022

Comparison: What If You Were Tickled Non-stop

Infinite Comparison
The nerve endings under your top layer of skin, or epidermis, send electrical signals to the brain when you're tickled. The somatosensory cortex picks up the signals to do with pressure, but the anterior cingulated cortex also analyses the signals. This part of the brain governs pleasurable feelings. We all know how it feels to be tickled without your consent and for an unbearable amount of time. Now imagine what would happen if you were being tickled without stopping? How long until you faint? DISCLAIMER: This probability/comparison is based on public data, surveys, public comments & discussions and approximate estimations that might be subjected to some degree of error. Subscribe to Infinite Comparison for more Probability Comparison/Comparison videos. Icons: www.flaticon.com
Show All
Comment 0