Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
14 views • July 1, 2022

【 #新聞大家談 7/1 】「中共特色」無預警洩洪,三大不可告人祕密;習近平改應急體制,解散一支隊伍,埋下重大隱患;沒錢沒權卻要守土盡責?地方:臣做不到啊!| #新唐人電視台

新唐人電視台
#扶搖 #王維洛 #水災 無預警洩洪 為何成「中共特色」? 改應急體制 專業救災隊伍「不專業」 不放權 不給錢 地方如何「守土盡責」? - ‣‣ 🔥熱點新聞🔥中文CC字幕🔥► https://www.youtube.com/channel/UCQ7yTdpdBBBxhhjei13h_Nw ‣‣ 訂閱新唐人電視台頻道► https://www.youtube.com/c/新唐人電視台NTD ‣‣ 訂閱Youmaker ► https://www.youmaker.com/c/NTDTV ‣‣ 捐款 ► https://donation.ntdtv.com ‣‣ 新唐人官方網站 ► http://www.ntdtv.com ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ► https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989; ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 ‣‣ 購買紀念品 ► https://teespring.com/stores/the-epoch-times ‣‣ 產品推薦 ► https://www.youlucky.biz/shop 【 #新聞大家談 7/1 】「中共特色」無預警洩洪,三大不可告人祕密;習近平改應急體制,解散一支隊伍,埋下重大隱患;沒錢沒權卻要守土盡責?地方:臣做不到啊!| #新唐人電視台 © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0