Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
11 views • December 3, 2022

B-21突襲者首次亮相!#b21 #Raider - #shorts

馬克時空 Mark Space
美國新式隱形轟炸機B-21突襲者(B-21 Raider)週五(12月2日)在加利福尼亞帕姆代爾(Palmdale)的諾斯羅普·格魯曼工廠首次亮相。
Comment 0