ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
278 views • March 22, 2022

트럼프의 딥스테이트 박멸! 왕 귀환의 신호탄!! 이제 모든 것이 끝나 주식 대폭등 시대 도래!

참믿음자유
참믿음자유
트럼프의 딥스테이트 박멸! 왕 귀환의 신호탄!! 이제 모든 것이 끝나 주식 대폭등 시대 도래!
Comment 2