Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
523 views • February 10, 2022

洛縣:不跟隨州府取消室內口罩令|今日加州

洛縣:不跟隨州府取消室內口罩令 週二(8日),洛杉磯縣公共衛生部宣布,將不跟隨加州州府,於2月15日取消強制口罩令。縣衛生部表示,若民眾不想戴口罩,則必須符合相關標準。 在週二(8 日)的洛杉磯縣監事會會議上,洛縣衛生部部長費雷爾(Barbara Ferrer)表示將不遵循加州州府於2月15日取消口罩令的要求。 費雷爾在會上提出,撤銷室外口罩令的前提,為連續7天住院人數必須少於2,500人。 取消室內口罩令的前提則包括:過去7天內,每10萬人中的新病例必須少於50例。另外,縣府必須開放疫苗8週時間,給5歲以下兒童接種。 事實上,加州州長紐森(Gavin Newsom)已於本週一(7日)在推特上宣布,從2月15日起,已接種疫苗者將不需要在室內戴口罩。 儘管加州大部分的縣,都將遵照州府取消口罩的規定,但對於正在當地實施口罩令的縣,如洛杉磯縣,依然可以自行決定是否維持或取消規定。 #口罩令 #室內口罩令 #洛杉磯縣公共衛生部 #接種疫苗 #室內戴口罩 #住院人數 #maskmandate #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0