Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
16 views • March 7, 2022

《離場抗議》俄羅斯電視台TV Rain因為政治不正確被俄羅斯政府要求停運,在最後一個節目,電視台職員集體離場抗議普京政府容不下不同聲音

啤梨頻道 BarryMa TV
Comment 0