Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
48 views • July 9, 2014

Welcome Aboard

KEITHFENNER.COM
KEITHFENNER.COM
This is not CNC, this is just a 56 year old lathe running a hydraulic tracer against a Plasma cut pattern, created by an 56 year old jobber, walking the talk and getter done! ;{)------
Comment 0