Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
1,406 views • August 25, 2021

斯里蘭卡前總統轉生農家男孩,父母擔心前世宿敵索命。前世的習慣?2歲男孩為何每天凌晨三點,準時禮佛?寵物和你的命運有關嗎?寶寶不和母親親暱的原因,竟是因為⋯⋯| #未解之謎 扶搖

未解之謎 扶搖
#未解之謎 #輪迴轉世 #前世記憶 00:00 從總統到僧侶 斯里蘭卡轉世奇聞 00:40 斯里蘭卡總統轉世 07:26 擁有一頭大象的法師 11:21 拒絕和母親一起睡覺的小男孩 大家好,我是扶搖。 今天為大家介紹一個離奇但卻很真實的故事,英國比較嚴肅正規的大報《衛報》(The Guardian)都專門對此做了採訪。而在故事發生的地點斯里蘭卡,這則新聞當年更是舉國轟動。這裡發生了什麼呢? - ⭕️歡迎訂閱Youmaker:https://www.youmaker.com/c/UnsolvedMystery 💠訂閱:https://www.youtube.com/channel/UCzvQZ1p_-AXgAWiyHhE7CxQ?sub_confirmation=1 💠Telegram:https://t.me/wjzmchannel 💎 漫漫歷史長河之中,人類經歷了許多奇蹟,也留下很多謎團,扶搖和您一起分享大千世界那些神秘的未解之謎和撲朔迷離的超自然現象......
Show All
Comment 1