เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
373 views • October 12, 2021

【鐵證如山系列講座】 第23集 活摘法輪功學員器官國家犯罪是江澤民下令 Episode 23: Live Organ Harvesting from Is a State Crime Ordered by Jiang Zemin

內容提要 四重證據指證活摘法輪功學員器官的國家犯罪是江澤民下的命令。 Four types of evidence indicates that live organ harvesting of Falun Gong practitioners is a state crime ordered by Jiang Zemin 《鐵證如山-系列講座》簡介 這是一部中、英雙語版系統地揭露中共活摘法輪功學員器官國家群體滅絕犯罪的大型教學片。影片呈現了追查國際十多年來對中共活摘調查的主要證據。其中包括對5名中共中央政治局常委、軍委副主席、國防部長、軍方總後勤部衛生部部長、政法委、“610”、法院、活摘現場目擊者、全國41家器官移植醫院的45個院長、主任、醫生等調查錄音。是全面瞭解和深入研究中共活摘罪行的大型速成資料片。 “Ironclad Irrefutable Evidence” is a Chinese and English documentary series exposing the CCP’s organ harvesting from live Falun Gong practitioners in China. It is a collection of more than a decade of investigation by the World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG). It includes recordings of evidence from five Committees of the Politburo of the Chinese Communist Party Central Committee: the former vice-chairman of the Military Commission, the former Minister of National Defense, the former head of health division of Department of the Central Military Commission, the Political Committee, and Legal Committee; the "610 Office," courts, on-site witnesses; and 45 hospital presidents, department directors, and doctors from 41 organ transplant hospitals in China. It is an informative resource that provides a comprehensive understanding and in-depth study of the CCP’s crime of live organ harvesting.
Show All
Comment 0