Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
185 views • May 11, 2021

斷食 是不是也是 減肥 的一種 誤區 呢? | 如果要減肥 哪些事情不要做? | 健康1+1

健康1+1
健康1+1
00:00 斷食 是不是也是 減肥 的一種 誤區 呢? | 如果要減肥 哪些事情不要做? 00:02 斷食是不是也是減肥的一種誤區呢? 06:21 榮醫師有沒有遇到由於減肥產生不良反應的患者? 09:27 那有沒有減肥成功的案例跟我們分享呢? 20:30 是不是那位先生的太太有了身孕,說明他通過減肥身體恢復了健康? 21:23 如果要減肥,哪些事情是不要做的? 💎今日專家 舒榮 英國資深中醫師 + 榮大夫診所院長 + 出生於中醫世家 有600多年的家族中醫承傳 + 行醫三十餘年 曾任同濟醫科大學附屬醫院主治醫師 + 2004年 移居英國劍橋行醫 + 2005年 曾任杜拜王室特約醫師,為酋長治愈頑疾 + 家傳秘笈獨創「榮式中醫針灸駐顏術」 + 湖北中醫藥大學中醫學士學位 + 同濟醫科大學中西醫結合碩士學位 ⭕️ 訂閱優美客Youmaker👉 https://www.youmaker.com/c/健康1加1 ⭕️ 關注YouTube👉https://www.youtube.com/channel/UC8I3-FAdFC-S9NyT204lTIw?sub_confirmation=1 ✨🌻支持健康1+1👉 https://donorbox.org/health1plus1 - ‣‣ 新唐人官網 ► ntdtv.com/health ‣‣ 大紀元官網 ► dajiyuan.com/health ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/health1plus1/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/1_health1 ‣‣ IG ► https://www.instagram.com/health1plus1/ ‣‣ Pinterest ► https://www.pinterest.com/health1plus1/ ‣‣ 聯絡 ► health@ntdtv.com;+1 (855) 668-5066; - Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com - © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0