Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2,411 views • May 21, 2021

強生疫苗到底好不好,有什麼優缺點?揭秘強生疫苗、輝瑞疫苗和莫德納疫苗根本上的不同以及各自的作用!

景端医话
景端医话
新冠疫情又一次在全世界蔓延開來。選擇什麼疫苗成為了人們最困擾的事情之一。在今天的節目裡,楊醫生會向您介紹:強生疫苗、輝瑞疫苗以及莫德納疫苗的根本區別;強生疫苗得到FDA的緊急使用授權,又被FDA和CDC叫停的原因;強生疫苗的優點與缺點。幫助您選擇適合自己的疫苗。 重大疫情新聞: 🎈聚焦印度 、尼泊爾、台灣、中國、美國疫情的最新消息。 #新冠疫情#強生疫苗#疫苗接種 00:00 強生疫苗 輝瑞疫苗以及摩登納疫苗根本的區別 04:07 強生疫苗得到FDA的緊急使用授權的原因 06:42 強生疫苗被FDA給和CDC叫停原因 08:42 強生疫苗的優點 10:33 聚焦全球疫情新聞 _______________________________________________________________________________________________ 【景端醫話】 🍀 謝謝您收看我們的節目,歡迎您在我們的評論區發表您的意見, 請不要忘記訂閱我們的頻道,點擊小鈴鐺🔔,我們下次節目再見。 🎏往期精彩節目指路: 🍔人體保健系列🍟 https://www.youtube.com/playlist?list... 😷防疫系列😷 https://www.youtube.com/playlist?list... 😣抑鬱症系列😣 https://www.youtube.com/playlist?list... https://t.me/jdyhgfqz 景端醫話官方群組 歡迎楊醫生的粉絲和觀眾朋友們加入“景端醫話官方群組”大家庭。我們在這裡暢所欲言,討論和分享有關健康保健醫學話題的心得體會。歡迎大家傳播分享這個群組。 端倪世界,守護健康。景端醫話揭秘古今中外的醫學智慧,探索人類健康的真諦。健康是四維的: 形體的健康襯托美麗,營養的滋潤煥發青春,能量的平衡和氣寧神,心靈的覺悟再造幸福。楊景端醫生曾任英國牛津大學訪問研究員,美國杰斐遜大學臨床精神病學教授,杰斐遜大學醫院整合醫學中心中醫和針灸項目主任,現任美國精神病學會高級會員,美國亞利桑那大學整合醫學中心教授,美國臨床針灸學院院長,新澤西,賓西伐利亞,和紐約州執照醫生,和美國楊氏整合醫學中心創始人和醫學主任。楊醫生出身於中醫世家,學貫中西,在精神,心理,行為和養生方面尤有心得,著有英文版:"面向東方:現代人健康美容的古老秘訣" (HarperCollins,2016) 和"臨床針灸與古代中醫學" ( Oxford Press,2017) 。
Show All
Comment 0