เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
54 views • October 23, 2021

Dick Tracy "Tracy vs. B.B. Eyes (Part 2)" 1937 Alan James Ralph Byrd

Classics +
Classics +
If you like the channel, give us a like and follow! Dick Tracy Publication date 1937 Detective Alan James / Ralph Byrd Republic Pictures Language English Dick Tracy's foe for this serial is the crime boss and masked mystery villain the Spider/the Lame One (both names are used) and his Spider Ring. In the process of various crimes, including using his flying wing and sound weapon to destroy the Bay Bridge in San Francisco and stealing an experimental "speed plane", The Spider captures Dick Tracy's brother, Gordon. The Spider's minion, Dr. Moloch, performs a brain operation on Gordon Tracy to turn him evil, making him secretly part of the Spider Ring and so turning brother against brother. Thanks for watching!
Show All
Comment 0