Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,539 views • December 21, 2021

🔥外媒:共諜潛入台灣軍方 滲透總統隨扈|美議員法隆:需明示中共 攻台將讓美中熱戰|港人無聲抗議 G7外長、五眼聯盟關切中共控制選舉|早安新唐人【2021年12月21日】|新唐人亞太電視

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷外媒:共諜潛入台灣軍方 總統隨扈也遭滲透 🔷專訪!美議員:需明示中共 攻台將讓美中熱戰 🔷中共控制港立法會選舉 G7外長、五眼聯盟關切 🔷中共黨媒猛批王力宏 彭帥被迫改口成反差 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0