Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,474 views • November 22, 2021

🔥立陶宛議員:中共徒增反作用力|40年前荷蘭也被中共降外交|彭帥「現身」難釋疑 外媒畫面遭斷訊|共媒稱「統一增收入」遭猛酸|早安新唐人【2021年11月22日】|新唐人亞太電視

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷中共降外交層級 立陶宛無懼 🔷40年前荷蘭也被中共降外交 歐盟挺立陶宛 🔷彭帥「現身」難釋疑 外媒畫面遭斷訊 🔷傳遞美麗中文 法首座台灣華語文中心啟動 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0