Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
302 views • December 27, 2021

黃家駒的不妥協不跟隨。|#大雄畫裡話外 #黃家駒 #beyond 樂隊 #海闊天空 #大雄的地下室 2021-12-26 21:01

大雄畫里話外
“香港沒有樂壇,只有娛樂圈”,20多年前,黃家駒的率真的得罪了整個演藝界,卻得到了無數歌迷的喜愛。 BEYOND 打動人們的是什麼呢?|#大雄畫裡話外 #黃家駒 #beyond 樂隊 #海闊天空 #大雄的地下室
Comment 1