Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
49 views • February 16, 2022

今日新增1619宗確診 另有5400宗初陽個案

本港今日新增1619宗確診個案,全部是本地個案,另外,今日錄得約5400個初步陽性個案。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示,衛生署已與醫管局協調,不再複測醫管局化驗過的樣本,因為其檢驗的樣本質素高,幾乎沒有出現假陽性的情況。
Comment 0