Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
58 views • January 18, 2022

1.14【#時事軍事】航母的意義在於進攻,沒有攻擊能力的航母只能挨打(粵語)| #石山視點

‼️重要通知:《香港大紀元新唐人聯合頻道》已經遷往 《紀元香港 Epoch News HK》https://www.youtube.com/channel/UCCEltrQ8RvIBpMfga_-cX3w?sub_confirmation=1 ,請立即訂閱。 我們的堅持,需要您的支持!請大家到以下連結訂閱我們Patreon:https://www.patreon.com/epochtimeshk 👉選擇你想支持的主持人,就可以看到該主持人的節目,只是5美元。👉歡迎選擇 30美元 「撐大紀元」,可以看到5位主持人所有節目,及香港大紀元編輯部發表的獨家、敏感資訊。💪當然,十分歡迎你選擇 50美元,「勁撐」主持人,除了表示支持之外,同樣可以看到5位主持人的所有節目。 Patreon訂閱教學影片:https://youtu.be/Xj71HbjO570 為了更好地跟進,如遇到技術問題,請不要在影片留言區留言,直接聯繫: 電話 / WhatsApp: 37091185 星期⼀⾄⽇及公眾假期10:00 ⾄ 19:00(香港時間) 電郵: info@epochhk.com
Show All
Comment 0