ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
89 views • May 13, 2023

法輪大法が世界に伝わり31周年 日本からの祝賀メッセージ

みなさんこんにちは、私は兵庫県議会議員の黒川治でございます。 本年5月13日、法輪功が伝えられてから31周年を迎えると伺っております。誠におめでとうございます。 全世界で法輪功の教えを、その普及に努められておられます方々に心から敬意を表しますとともに、改めて31周年のお祝いを申し上げたいなと思っております。
Show All
Comment 0