ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
28 views • April 12, 2018

해양 생물 관찰하다가 3m 길이 상어와 얼굴 부딪혀

N
NTD Korea
썸네일 용 영상 (편집 850*436) 출처: www.youmaker.com/2018/0324/c26b50dd-c3bb-4ce1-4e9c-fbb5dc7150f2
Comment 0