Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
108 views • September 1, 2022

Analys: Hur kommer Feds räntehöjningar att påverka människor? | NTD NYHETER

NTD Sverige
NTD Sverige
NTD talade med Daniel Lacalle chefekonom vid den Spanienbaserade hedgefonden Tressis och författare till "Escape From The Central Bank Trap". Han delar med sig av sina tankar om Feds senaste tillkännagivande den 27 augusti och den amerikanska ekonomin.
Comment 0